НАШИТЕ БИРИ

http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3d_bot-1.png

PALE ALE

Г-н Хопс Pale Ale
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/Mr-HOPS-NEIPA.png

NEIPA

Г-н Хопс NEIPA
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3dbot_quest-1.png

?

Скоро…
https://www.instagram.com/p/B5s1jg4jXJI/https://www.instagram.com/p/B5IfgYNjjt2/https://www.instagram.com/p/B44qPgpDzFx/https://www.instagram.com/p/B4K_q9JjAUg/https://www.instagram.com/p/B3gjXRbDT4N/https://www.instagram.com/p/B3ZQxgADYT4/https://www.instagram.com/p/B3NXkN-DzJF/https://www.instagram.com/p/B2l5_jLgOeA/

Пивоварна Мелтум ООД
гр. Ловеч

Stop by, say hello!