НАШИТЕ БИРИ

http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3d_bot-1.png

PALE ALE

Г-н Хопс Pale Ale
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/Mr-HOPS-NEIPA.png

NEIPA

Г-н Хопс NEIPA
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3dbot_quest-1.png

?

Скоро…
https://www.instagram.com/p/B05gnHujKe7/https://www.instagram.com/p/B0wED6zjT0J/https://www.instagram.com/p/B0s83akDngR/https://www.instagram.com/p/B0rCpJ2jBiK/https://www.instagram.com/p/B0qoAeKjdrV/https://www.instagram.com/p/B0VfZV-Dloi/https://www.instagram.com/p/B0JDbhnjs_g/https://www.instagram.com/p/B0FvSsyD3VJ/

Пивоварна Мелтум ООД
гр. Ловеч

Stop by, say hello!